Välkommen till Järva Musikcenter


En kreativ och musikalisk mötesplats i Järva­staden. Musiken står i centrum och möjligheterna är oändliga.